Naslovna strana  |   Kontakt  |   Latinica  |   Ћирилица  |   English
Sector ADS Sector ADS Web Shop Sector Security

Fizičko sređivanje dokumentacije

Sređivanje arhivske i dokumentarne građe podrazumijeva:

  • razvrstavanje i klasifikovanje građe prema fondovskoj provenijenciji
  • sređivanje građe po hronološkom principu, a u okviru godina po vrstama (klasifikacionim oznakama) i brojevima odgovarajućih evidencija
  • pakovanje i obilježavanje tehničkih jedinica
  • upis cjelokupne  dokumentacije u arhivsku knjigu i izrada prepisa za potrebe nadležnog arhiva
  • izdvajanje bezvrijednog materijala kojem su istekli rokovi čuvanja i izradu spiskova tog materijala (odvojeno po fondovima)
  • prijedlog za uništenje bezvrijednog materijala
  • uništenje bezvrijednog materijala uz prisustvo oformljene komisije kao i izrada zapisnika o uništenom materijalu
  • izrada Pravilnika o kancelarijskom poslovanju i Liste kategorija sa rokovima čuvanja dokumentacije


Kontakt

Trebate više informacije o našem preduzeću, zainteresovani ste za usluge koje nudimo ili želite saradnju s nama? Kontaktirajte nas već danas...