Imate li problem sa nesređenom arhivom?
Imamo rješenje za digitalno arhiviranje!

Izazovi arhiviranja

Da li su vam poznati ovi problemi:

 

Papirna arhiva
  • Arhiva zauzima previše prostora i/ili nalazi se na udaljenoj lokaciji?
  • Dokumenti nisu zaštićeni (od starosnog propadanja, prirodnih nepogoda, požara)?
  • Pronalazak dokumenta dugo traje

  Elektronska arhiva
  • Dokumenti se nalaze na različitim računarima, u različitim folderima?
  • Pretraga dokumenata je komplikovana, ne daje dobre rezultate ili je neizvodljiva?
  • Svaki korisnik mreže može pristupati svim dokumentima, mijenjati ih, brisati?
  • Rezervne kopije dokumenata ne postoje?

 

Predstavljamo vam rješenje:

DiArIS = Digitalni Arhivski Informacioni Sistem

DiArIS predstavlja softversku platformu za efikasno organizovanje, pohranjivanje, pretraživanje i pregledanje digitalizovane arhivske građe.

Razvijen je u najmodernijim softverskim tehnologijama i zasnovan je na web platformi čime se obezbjeđuje jednostavan pristup sistemu preko bilo kog računara koji ima instaliran Internet čitač (browser).

U startu je projektovan tako da se efikasan višekorisnički rad i precizno upravljanje pravima pristupa i izvršenja operacija podrazumijevaju!

Moguće ga je instalirati na serveru u vlastitoj računarskoj mreži ili u tzv. cloudu (na Internetu). Koristi standardne arhivske formate za čuvanje dokumenata čime se garantuju pouzdanost i višedecenijska upotrebljivost.

 

Kako funkcioniše?

1

Skenirajte vaše dokumente, samostalno ili preko naših profesionalnih skenera prilagođenih radu sa velikom količinom dokumentacije.

2

Pri unosu svakog dokumenta u DiArIS pridružite odgovarajuće vrijednosti u ranije definisana indeksna polja (tip, vrsta, status, klijent, ključne riječi i sl.) Dokumente je moguće unositi pojedinačno ili zbirno (više stotina/hiljada odjednom).

3

Uživajte u korištenju DiArIS-a! Pretražujte dokumente korištenjem indeksnih polja i/ili unosom ključnih riječi. Rezultat pogledajte na ekranu ili odštampajte, bez odlaska u arhivu i traženja papirnog dokumenta. Unosite zabilješke i podsjetnike uz dokumente.

Koje su prednosti DiArIS-a?

Bezbjednost podataka

Bezbjednost nam je na prvom mjestu. Bez kompromisa! Vašu Arhivu može pregledati, odnosno mijenjati samo onaj koga za to ovlastite.

Savremena platforma

DiArIS je zasnovan na najnovijim tehnologijama Microsoft ASP.NET MVC i Microsoft SQL Server. Za pristup aplikaciji koristi se bilo koji noviji web čitač.

Univerzalan pristup

DiArIS instaliramo na vaš server u vašoj lokalnoj računarskoj mreži. Ako nemate dovoljno resursa, možemo ga isporučiti zajedno sa novim serverom. A po želji, Diaris može biti i u tzv. cloud-u, na našim kvalitetnim serverima na Internetu.

Arhivski formati

DiArIS preporučuje upotrebu standardnih arhivskih formata za čuvanje dokumenata (TIF, PDF/A). Pri otvaranju dokumenata vrši se dinamička konverzija u oblik koji odgovara korisniku (PDF, JPG, PNG i sl.)

Jednostavna upotreba

DiArIS je web aplikacija, prilagođena i potpunim početnicima u svijetu računara. Ako imate iskustva sa pregledanjem klasičnih web sajtova, sa DiArIS-om nećete imati problema!

Neograničena funkcionalnost

Aplikaciju možete koristiti iz bilo kog uređaja koji posjeduje web čitač. Prikaz se automatski prilagođava veličini ekrana, tako da se bez problema može koristiti i preko mobilnih smart telefona i tableta.

Efikasna pretraga

Prilikom unosa svakog dokumenta u sistem, popunjavaju se ranije definisana indeksna polja, što kasniju pretragu čini efikasnom i jednostavnom.

Istorija izmjena

Sve izmjene na dokumentima se evidentiraju tako da je moguće rekonstruisati ko je i kad vršio bilo koju operaciju.

Kako izgleda Diaris?

Prijava korisnika u sistem

Pretraga predmeta

Pomoćni meni sa različitim opcijama

Prikaz predmeta

Unos novog predmeta / izmjena postojećeg

Prikaz arhivskog višestraničnog TIF fajla na ekranu

Uređivanje šifarnika

Backup/Restore baze podataka i fajlova

Uređivanje korisničkih naloga

Prikaz na mobilnim uređajima

Kontakt

SECTOR ADS d.o.o.
Adresa

Ilije Garašanina 6, Banja Luka, BiH/RS

Email

info@sectorads.org

Telefon
+387 (0)51 434 290

Slobodno nas kontaktirajte ako imate bilo kakva pitanja iz oblasti digitalnog arhiviranja, skeniranja i organizovanja dokumenata. Takođe, javite nam se ako želite testirati demo verziju Diarisa.