Sector ADS Sector ADS Web Shop Sector Security
Новости - Преглед наслова

Sector ADS је овлаштени заступник и партнер реномираних произвођача који имају велику палету најбржих и најпродуктивнијих скенера за  аутоматску обраду података - (Janich&Klass), са могућношћу похрањивања скенираних и обрађених докумената на CD или у дигиталну архиву, микрофилмску опрему - KONICA MINOLTA , као и системе који повезују микрофилм са савременом компјутерском технологијом.

Заступници смо реномиране фирме  EBA GmbH, свјетки познатог произвођача машина за уништавање папира - шредера.


За сву опрему коју дистрибуирамо имамо залихе резервних дијелова, потрошног материјала неопходног у продукцији микрофилма, као и сам микрофилм и организовани сервис са сертификованим сервисерима (24/7).

 5/6 
Дистрибуција опреме

Дигитализација документације (скенирање и обрада докумената) обављамо на веома брзим колор/црно-бијелим скенерима компаније Microform. У овом тренутку можемо понудити обим од 100.000 скенираних докумената дневно.

Čuvanje Vaših dokumenata na mikrofilmu predstavlja sigurno, provjereno, zakonski priznato i trajno rješenje. Čuvanjem Vaših važnih dokumenata na mikrofilmu trajno rješavate problem zaštite i sigurnosti Vaših dokumenata.

Хибридна архива омогућава сигурно и трајно складиштење свих типова докумената у електронском облику, чувајући информацију о документу и на микрофилму и у дигиталном облику, чиме постижете потпуну правну и архивску сигурност као и брз приступ информацији.

 Документи којима су истекли рокови чувања и који Вам више нису потребни, могу  угрозити пословање фирме или клијента, уколико се не униште на правилан начин. Пружамо услуге безбједног уништавања (дезинтеграције) и рециклажу свих врста докумената према најстрожијим стандардима.

Имате проблем са чувањем своје документације која Вам заузима драгоцјен простор? Имамо рјешење! У нашем архив-депоу Ваша документација ће бити потпуно сигурна, а доступна 24 сата. Нудимо и услугу физичког сређивања грађе, опремање архивских простора и савјетовања.