Politika privatnosti Internet prezentacije SECTOR ADS d.o.o.

Tim koji uređuje Internet prezentaciju SECTOR ADS d.o.o. na adresi www.sectorads.org se obavezuje da ova prezentacija poštovati privatnost posjetilaca prezentacije.

Internet prezentacija SECTOR ADS d.o.o. ne prikuplja automatski bilo kakve lične podatke o Vama, kao što je ime, broj telefona ili e-mail adresa. Mi prikupljamo ovakve informacije isključivo ukoliko nam ih vi podnesete šaljući nam elektronsku poštu.

Sve lične informacije kreirane, držane ili prikupljene od strane ove prezentacije će biti čuvane isključivo za potrebe komunikacije između Internet prezentacije SECTOR ADS d.o.o. i posjetilaca prezentacije.

Administratori Internet prezentacije SECTOR ADS d.o.o. upotrebljavaju softver koji prati mrežni saobraćaj radi identifikacije pokušaja neautorizovanih pristupa radi dodavanja ili promjene informacija, ili uzrokovanja štete bilo kojim drugim putem. Ovaj softver prima i bilježi vaše IP adrese računara s kojeg ste izvšili pristup na Internet prezentaciju SECTOR ADS d.o.o. , datum i vrijeme posjete, kao i stranice koje su posjećene. Ne radimo pokušaje povezivanja ovih adresa sa identitetom posjetioca, sve dok isti ne pokuša nanšenje štete prema Internet prezentaciji SECTOR ADS d.o.o.

Internet prezentacija SECTOR ADS d.o.o. ne praktikuje korištenje tzv. "cookies" radi praćenja kako naši posjetioci koriste ovu prezentaciju. Ukoliko se ipak u pojedinim aplikacijama i koriste, uvijek možete na Vašem pretraživaču uključiti opciju detekcije zapisivanja "cookies" te iste odbaciti.